Názov projektu: Global Infectious Disease Research Administration Development Award for Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 12.9.2023

Dátum ukončenia: 14.3.2026

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je pozvať žiadosti od výskumných inštitúcií v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMIC), aby poskytli vyšším administrátorom z týchto inštitúcií pokročilé školenie v oblasti riadenia grantov NIH. Cieľom je zlepšiť dohľad nad udeľovaním grantov NIAID a súlad s politikou financovania NIH a federálnymi požiadavkami na financovanie výskumu pre zahraničné inštitúcie podporované NIAID v krajinách LMIC.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz