Názov projektu: HEAL Initiative: Planning Studies for Initial Analgesic Development [Small Molecules and Biologics] (R61 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 8.6.2021

Dátum ukončenia: 11.10.2024

Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je vyžiadať si žiadosti Initial Analgesic Development R61, ktoré navrhujú 2-ročné prieskumné/plánovacie ocenenia, od ktorých sa očakáva, že umožnia budúcu žiadosť pre iniciatívu RFA-NS-21-015 HEAL: Tímový výskum – pre Počiatočné translačné úsilie pri vývoji nenávykových analgetík [malé molekuly a biologické látky] (klinická štúdia U19 nie je povolená). Preto sa očakáva, že obmedzený rozsah cieľov a prístupu týchto žiadostí vytvorí silný výskumný tím, uskutočniteľnosť, platnosť alebo iné technicky kvalifikované výsledky, ktoré podporujú, umožňujú a/alebo kladú základy pre následnú žiadosť Team Research U19. Tieto ocenenia R61 podporia vybudovanie výskumného tímu, ktorý bude zbierať počiatočné údaje a získavať ďalších spolupracovníkov. Žiadosť musí obsahovať plán rozvoja silného výskumného tímu, ako aj stratégiu na zber predbežných údajov spájajúcich predpokladané terapeutické ciele s navrhovanou indikáciou bolesti a podporujúcu hypotézu, že zmena cieľovej aktivity prinesie požadované výsledky pre chorobu.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz