Názov projektu: HIV-associated Non-Communicable Diseases Research at Low- and Middle-Income Country Institutions (R21 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 10.5.2023

Dátum ukončenia: 9.12.2025

Účel projektu: Cieľom tohto programu je podporovať miestne relevantný výskum v kritických oblastiach neprenosných chorôb spojených s HIV (NCD) v inštitúciách krajín s nízkymi a strednými príjmami (LMIC), posilniť výskumnú kapacitu a vybudovať sieť výskumníkov v rámci krajín s nízkymi a strednými príjmami aj medzi nimi s cieľom riešiť túto kritickú záťaž. Očakáva sa, že táto iniciatíva podnieti nový výskum o súhre medzi HIV a rozvojom neprenosných chorôb u osôb žijúcich s HIV (PLWH). To zahŕňa prieskumné štúdie na odhalenie rozsahu, v akom infekcia HIV ovplyvňuje etiopatogenézu NCD; a identifikovať a vyvinúť vhodné prístupy na účinnú diagnostiku, prevenciu, terapeutické zásahy a integrovanú klinickú starostlivosť o PLWH s komorbidnými stavmi. Uchádzači by mali rozvíjať svoje štúdie v súlade s prioritami výskumu HIV/AIDS NIH

(https://www.oar.nih.gov/hiv-policy-and-research/research-priorities; https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-20-018.html).

Výskumné tímy by mali obsahovať vhodnú kombináciu odborných znalostí na uskutočnenie navrhovaných štúdií, vrátane partnerstiev medzi výskumníkmi v oblasti HIV a NCD, ktorí môžu iniciovať nové nápady a určiť realizovateľnosť nových prístupov na pochopenie a zníženie dlhodobého utrpenia komorbidnými poruchami. Žiadatelia budú tiež požiadaní, aby sa zaoberali potrebami spolupracujúcich inštitúcií s LMIC s cieľom vytvoriť kapacity na vykonávanie výskumu v tejto oblasti.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz