Názov projektu: IDeA Clinical & Translational Research Network (CTR-N) Award (P50 – Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 29.8.2023

Dátum ukončenia: 10.10.2025

Účel projektu: Účelom programu Institutional Development Award (IDeA) Clinical and Translational Research Network (CTR-N) je podpora biomedicínskych výskumných kapacít v štátoch IDeA, ktoré vykonávajú významnú úroveň klinického a translačného výskumu, aby ďalej posilňovali svoju schopnosť umožniť a posilniť výskum zdravotných problémov, ktorým čelia populácie, ktorým CTR-N čelia. Program podporuje celoštátne alebo viacštátne regionálne siete na: rozšírenie existujúcej infraštruktúry pre klinický a translačný výskum; rozvíjať výskumnú pracovnú silu a zvyšovať schopnosti sieťových organizácií navrhovať a implementovať programy klinického a translačného výskumu; a koordinovať aktivity klinického výskumu v rámci jedného alebo viacerých štátov IDeA.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz