Názov projektu: Imaging, Biomarkers and Digital Pathomics for the Early Detection of Premetastatic Cancer and Precancerous Lesions Associated with Lethal Phenotypes (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 12.4.2022

Dátum ukončenia: 8.9.2025

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporí vývoj najmodernejších projektov, ktoré integrujú zobrazovanie, biomarkery, digitálnu patomiku, glykomiku, metabolomiku, iné omické informácie a/alebo meta údaje získané z platforiem vrátane, ale nie výlučne, nižších diagnostické akvizície s rozlíšením a výsledky systémových biomarkerov na analýzu/zobrazovanie jednotlivých buniek s vysokým rozlíšením aplikované na charakterizáciu heterogénnych bunkových populácií v nádore na zlepšenie súčasných prístupov na: (1) včasnú detekciu premetastatickej agresívnej rakoviny obmedzenej na orgány a (2) identifikáciu prekanceróznych lézií spojených s vývojom následného letálneho fenotypu. Tento FOA sa špecificky pokúša riešiť a zlepšiť diagnostickú neistotu v klinických rozhodnutiach zlepšením citlivosti detekcie a špecifickosti integrovaných multiparametrických platforiem. Napríklad N-rozmerné spoločne registrované, krížovo korelované zobrazovacie údaje integrované s multiplexnými výsledkami biomarkerov a / alebo digitálnym patomickým, glykomikovým alebo metabolomickým zobrazovaním pomocou analytických stratégií, ako je umelá inteligencia alebo techniky vizualizácie virtuálnej reality. Projekty podporované týmto FOA sa budú kolektívne podieľať na existujúcom výskumnom programe Konzorcia pre zobrazovanie a biomarkery (CIB). Ciele CIB sú: (1) zlepšiť diagnostický výkon vývojom metodológie na včasnú identifikáciu potenciálne letálnej rakoviny oproti neletálnej chorobe, (2) minimalizovať/lepšie zvládnuť nadmernú diagnózu a (3) znížiť falošne pozitívne a falošne negatívne výsledky. Tento FOA bude využívať mechanizmus grantu NIH Research Project Grant (R01) a je vhodný pre projekty, kde už preukázali princípy jednotlivých navrhovaných metodík a sú dostupné podporné predbežné údaje.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz