Názov projektu: Imaging – Science Track Award for Research Transition (I/START) (R03- Basic Experimental Studies with Humans Required)

Dátum vydania: 2.8.2021

Dátum ukončenia: 8.9.2024

Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania podporuje žiadosti o malý výskumný grant (R03) na uľahčenie vstupu vyšetrovateľov do oblasti neurozobrazovania, vrátane nových nezávislých vyšetrovateľov, ako aj etablovaných vyšetrovateľov, ktorí sa snažia prijať metodiky neurozobrazovania vo svojich výskumných programoch, aby umožnili vykonávanie malých „proof of concept“ štúdii. R03 je určený na podporu výskumných projektov, ktoré je možné realizovať v krátkom čase s obmedzenými zdrojmi.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz