Názov projektu: Informatics Tools for the Pangenome (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 20.6.2023

Dátum ukončenia: 4.3.2025

Účel projektu: Toto NOFO hľadá žiadosti na vývoj informačných nástrojov na uľahčenie prijatia a vedeckého využitia referencie ľudského pangenómu, ktorý sa vyvíja a udržiava v rámci programu NHGRI Human Genome Reference Programme (HGRP). Dôraz pre túto RFA sa bude klásť na vývoj nástrojov na rozvoj presvedčivých prípadov použitia, ktoré sú relevantné pre rôzne široké sektory genomickej komunity, napr. klinickú, populačnú a funkčnú genomiku. Tieto nástroje budú využívať súbory údajov pangenómu a budú stavať na systémoch vyvinutých Koordinačným centrom ľudského pangenómu (pozri nižšie), ktoré budú podporovať všeobecnú výpočtovú infraštruktúru na použitie pangenómu. Tieto informačné nástroje RFA budú financovať jednu zložku celkového HGRP, ktorá bude zahŕňať aj dve ďalšie zložky: vysokokvalitné referenčné genómy (tu nazývané „Centrum genómov“) a Koordinačné centrum ľudského pangenómu (ďalej len „Koordinačné centrum“). (Pozri Príležitosti sprievodného financovania). Ocenení v rámci všetkých troch RFA budú spolupracovať v rámci konzorcia na produkcii a komunitnom prijatí referencie ľudského pangenómu.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz