Názov projektu: Information and Practice Needs Relevant to Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum ukončenia: 20.11.2024

Účel projektu: Iniciatíva National Institutes of Health (NIH) Tackling Acquisition of Language in Kids (TALK) sa snaží podporovať aktivity na lepšie pochopenie raného učenia sa jazyka. NIH TALK pozýva prihlášky do výskumných projektov, ktorých cieľom je lepšie porozumieť informačným a praktickým potrebám opatrovateľov, profesionálov a iných zainteresovaných strán, ktoré podporujú neskoro hovoriace deti, a zistiť, či sú tieto potreby efektívne napĺňané. Komunitný výskum v kombinácii s prísnym kvalitatívnym výskumom a rôznorodými výskumnými tímami sú potrebné na obohatenie nášho chápania toho, ako dostať najnovšie vedecké informácie a prax k tým, ktorí ich najviac potrebujú na usmernenie pri rozhodovaní o neskorom rozprávaní detí.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz