Názov projektu: Innovation for HIV Vaccine Discovery (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 21.4.2023

Dátum ukončenia: 2.8.2025

Účel projektu: Účelom tohto znovu vydaného Oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť vysoko rizikový, vysoko účinný a skorý výskum očkovacích prístupov s cieľom zabrániť získaniu alebo prebiehajúcej infekcii HIV. V súlade s vysoko rizikovou a vysokoúčinnou povahou tohto výskumu toto NOFO podporuje Go/No-Go prístup k financovaniu vysoko rizikového výskumu, ktorý sa výrazne líši od väčšiny projektov R01. Pokračujúce financovanie počas celého trvania udelenia závisí od dosiahnutia dohodnutých kritérií „Go/No-Go“ do konca roka 2.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz