Názov projektu: Innovations to Optimize HIV Prevention and Care Continuum Outcomes (R21 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 11.1.2023

Dátum ukončenia: 10.1.2026

Účel projektu: NIMH vyzýva žiadosti o granty na výskumné projekty (R21), ktoré podporujú inovatívny výskum na optimalizáciu prevencie a starostlivosti o HIV. Žiadosti môžu zahŕňať nové základné alebo aplikované behaviorálne a sociálne vedy na lepšie pochopenie kroku alebo krokov v kontinuite prevencie alebo starostlivosti o HIV a / alebo predbežný výskum na identifikáciu a pokrok v inovatívnych intervenčných prístupoch. Žiadateľom sa odporúča, aby si prečítali aktuálne oznámenie o osobitnom záujme (NOSI) od divízie výskumu AIDS NIMH (DAR), kde nájdete ďalšie informácie o prioritách výskumu divízie NIMH; https://www.nimh.nih.gov/about/organization/dar/aids-related-funding-opportunity-announcements-foas) a Strategický plán NIH pre HIV a výskum súvisiaci s HIV od Úradu pre výskum AIDS NIH ( NIH OAR; https://www.oar.nih.gov/hiv-policy-and-research/strategic-plan.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz