Názov projektu: Innovative Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Dátum vydania: 17.8.2021

Dátum ukončenia: 8.9.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť inovatívny výskum, ktorý bude informovať a podporovať poskytovanie vysokokvalitných, neustále sa zlepšujúcich služieb duševného zdravia, ktoré budú prínosom pre čo najväčší počet jednotlivcov s duševnou chorobou alebo s rizikom jej vzniku. Toto oznámenie pozýva prihlášky na projekty neklinického skúšania na úrovni R01, ktoré riešia strategické priority NIMH, ktoré posilňujú vplyv výskumu podporovaného NIMH na verejné zdravie, ako je opísané v cieli 4 strategického plánu NIMH.

Navrhovaný výskum by sa mal snažiť:

  • Identifikovať premenlivé faktory, ktoré ovplyvňujú prístup, kontinuitu, využitie, kvalitu, hodnotu a výsledky vrátane rozdielov vo výsledkoch alebo škálovateľnosti služieb duševného zdravia, ktoré môžu slúžiť ako ciele pri rozvoji intervencií poskytovania služieb v budúcnosti;
  • vyvíjať a testovať nové výskumné nástroje, technológie, opatrenia alebo metódy a štatistické prístupy na štúdium týchto problémov;
  • integrácia a analýza veľkých súborov údajov, aby sme pochopili faktory ovplyvňujúce výsledky služieb duševného zdravia pomocou pokročilých výpočtových a prediktívnych analytických prístupov;
  • Všade, kde je to možné, využitie existujúcej infraštruktúry a partnerstiev na dosiahnutie týchto cieľov.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz