Názov projektu: Interaction between ARVs and Hormones in HIV and Coinfections (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 28.3.2024

Dátum ukončenia: 31.7.2026

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť výskum na identifikáciu a charakterizáciu interakcie medzi hormonálnou terapiou a antiretrovírusovými liekmi (ARV) používanými na liečbu a prevenciu HIV a koinfekcií.

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AI-24-018.html