Názov projektu: International Research in Infectious Diseases (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 14.4.2023

Dátum ukončenia: 2.8.2025

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o vysoko prioritný, regionálne relevantný výskum infekčných chorôb medzinárodnými výskumníkmi v krajinách s obmedzenými zdrojmi. Žiadateľské organizácie musia mať sídlo v zahraničných (mimo USA) krajinách s obmedzenými zdrojmi (t. j. ekonomiky s nízkymi príjmami, ekonomiky s nižším stredným príjmom a ekonomiky s vyšším stredným príjmom podľa klasifikácie Svetovej banky). Žiadateľské organizácie so sídlom v krajinách s nízkymi a nižšími strednými príjmami sú obzvlášť vyzývané, aby sa prihlásili. Stav oprávnenosti žiadateľských organizácií bude určený podľa klasifikačného zoznamu Svetovej banky v čase podania žiadosti.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz