Názov projektu: Interplay of Autophagy Regulated Cell Death and HIV Pathogenesis in Substance Use Disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 6.12.2023

Dátum ukončenia: 15.11.2024

Účel projektu: Cieľom oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť štúdie na rozšírenie našich vedomostí o mechanizmoch poháňajúcich autofágiu a na identifikáciu autofágových dráh, ktoré možno využiť na kontrolu infekcie HIV a patogenézy komorbitít v kontexte užívania návykových látok. NOFO pozýva mechanické štúdie a predklinické štúdie testujúce účinky zlúčenín, o ktorých je známe, že interferujú s autofágovými dráhami na infekciu HIV a imunitný systém. Všetky štúdie sa musia jasne zaoberať prienikom medzi HIV a užívaním látok.

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-DA-25-009.html#_Section_III._Eligibility