Názov projektu: Investigator Initiated Extended Clinical Trial (R01 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 15.1.2023

Dátum ukončenia: 14.1.2026

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva na podávanie žiadostí o realizáciu klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim, ktoré si vyžadujú predĺžené obdobie projektu 6 alebo 7 rokov. Skúšky môžu mať akúkoľvek fázu, musia byť založené na hypotézach a musia sa týkať výskumnej misie zúčastneného IC. Pred predložením žiadosti o implementáciu klinického skúšania sa dôrazne odporúča konzultácia s personálom IC. Tento FOA nie je určený na podporu klinických skúšok, ktoré si nevyžadujú predĺžené obdobie projektu na 6 alebo 7 rokov.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz