Názov projektu: Investigator Initiated Research in Computational Genomics and Data Science (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 30.7.2021

Dátum ukončenia: 8.9.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je pozvať žiadosti o široké spektrum výskumných snáh v oblasti výpočtovej genomiky, vedy o údajoch, štatistiky a bioinformatiky, ktoré sú relevantné pre jednu alebo obe, základnej alebo klinickej genomickej vedy a sú široko použiteľné pre ľudské zdravie a choroby. Tento FOA podporuje základný výskum genomiky, ktorý vyvíja inovatívne analytické metodológie a prístupy, vývoj nástrojov a softvéru v počiatočnom štádiu a zdokonaľovanie alebo posilnenie softvéru a nástrojov vysokej hodnoty pre komunitu biomedicínskej genomiky. Práca podporovaná v rámci tohto FOA by mala umožňovať genomiku a mala by byť zovšeobecniteľná alebo široko aplikovateľná na choroby a biologické systémy.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz