Názov projektu: Laboratories to Optimize Digital Health (R01 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 5.4.2022

Dátum ukončenia: 8.5.2025

Účel projektu: NIMH hľadá žiadosti pre inovatívne výskumné projekty na testovanie stratégií na zvýšenie dosahu, efektívnosti, účinnosti a kvality digitálnych intervencií v oblasti duševného zdravia, ktoré môžu ovplyvniť výsledky duševného zdravia, vrátane samovražedného správania a závažných duševných chorôb. Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) je určené na podporu vývoja digitálnych zdravotných testovacích lôžok, ktoré využívajú dobre zavedené platformy a infraštruktúru digitálneho duševného zdravia na rýchle spresnenie a optimalizáciu existujúcich digitálnych zdravotných zásahov založených na dôkazoch a na vykonávanie klinického výskumu testujúceho digitálne duševné zdravie.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz