Názov projektu: Mechanisms of Alcohol Tolerance (R21/R33 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 22.6.2021

Dátum ukončenia: 8.9.2024

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) sa zameriava na mechanizmy citlivosti a tolerancie, ktoré sú základom rozvoja poruchy užívania alkoholu. Zámerom tohto FOA je:

(1) vyvinúť hypotézy o bunkových, molekulárnych alebo sieťových mechanizmoch, ktoré regulujú citlivosť a toleranciu voči alkoholu, a

(2) vyvinúť kvantitatívne modely na predpovedanie vývoja tolerancie a progresie k poruche užívania alkoholu. Tieto ciele budú dosiahnuté mechanizmom fázovej inovácie (R21/R33), voliteľným klinickým skúšaním, v ktorom môže prebiehať sekundárna analýza údajov alebo pilotné štúdie počas fázy R21 a výskum testujúci hypotézy môže byť rozšírený vo fáze R33. Prechod na fázu R33 určia programoví pracovníci NIAAA po vyhodnotení dosiahnutia konkrétnych míľnikov stanovených pre fázu R21.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz