Názov projektu: Mechanisms that Impact Cancer Risk with Use of Incretin Mimetics (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 24.8.2023

Dátum ukončenia: 8.1.2027

Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) vyzýva National Cancer Institute (NCI) prihlášky na štúdie iniciované výskumnými pracovníkmi, ktoré sa zaoberajú mechanizmami, ktorými inkretínové mimetiká, konkrétne peptid podobný glukagónu (GLP)-1 alebo duálny GLP-1/závislý od glukózy agonisty receptora inzulínotropného polypeptidu (GIP)-1 (RA) ovplyvňujú riziko rakoviny. Zameranie na tieto látky je spôsobené ich hlásenými účinkami na riziká rakoviny štítnej žľazy, prostaty a iných nádorov a všeobecne priaznivejším profilom účinnosti a vedľajších účinkov v porovnaní s inými triedami inkretínových mimetík. Okrem toho sa toto NOFO snaží pritiahnuť talentovaných vedcov do oblasti biológie rakoviny, ktorí môžu študovať inkretínové mimetické účinky na iné choroby ako rakovinu.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz