Názov projektu: Mechanistic Research on Neuromodulation for Substance Use Disorders Treatment (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum ukončenia: 15.8.2026

Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporiť klinický výskum, ktorý identifikuje a potvrdí nové ciele pre neinvazívnu stimuláciu mozgu (NIBS) a neurobiologické, kognitívne a behaviorálne reakcie na NIBS súvisiace s poruchou užívania látok (SUD), ktoré môžu predchádzať klinickým výsledkom, ako je znížená chuť do jedla alebo užívanie látok. Toto NOFO si vyžaduje plán na zlepšenie rôznych perspektív (PEDP), ktorý bude hodnotený ako súčasť vedeckého a technického hodnotenia odborníkmi. Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať PEDP, budú považované za neúplné a budú stiahnuté. Žiadateľom sa dôrazne odporúča, aby si pozorne prečítali pokyny NOFO a prezreli si dostupný materiál s usmerneniami PEDP.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz