Mechanistic Studies on Social Behavior in Substance Use Disorder (R01 Basic Experimental Studies with Humans (BESH) Required)

Dátum vydania: 29.1.2024

Dátum ukončenia: 15.8.2024

Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je vyžiadať si žiadosti navrhujúce štúdie, ktoré spĺňajú definíciu NIH pre základné experimentálne štúdie zahŕňajúce ľudí (BESH) a pozostávajú z mechanistického, transdisciplinárneho výskumu sociálneho správania a jeho vzťahov s nástupom, trajektóriou, a vplyv porúch užívania látok (SUD) a komorbidít.

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-DA-25-033.html