Názov projektu: Mechanistic Studies on Social Behavior in Substance Use Disorder (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 29.1.2024

Dátum ukončenia: 15.8.2024

Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je vyžiadať si žiadosti navrhujúce mechanistický, transdisciplinárny výskum sociálneho správania a jeho vzťahov s nástupom, trajektóriou a vplyvom porúch užívania látok (SUD) a komorbidít.

Toto NOFO je určené na podporu základných alebo skorých translačných štúdií, ktoré sa môžu, ale nemusia, považovať za klinické štúdie NIH; to môže zahŕňať mechanické klinické skúšky, pozorovacie štúdie alebo sekundárnu analýzu údajov o ľuďoch. Toto NOFO nie je určené na podporu štúdií navrhnutých na testovanie bezpečnosti alebo preukázanie účinnosti zásahu alebo štúdií na zvieracích modeloch.

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-DA-25-032.html