Názov projektu: Mechanistic Studies on Social Behavior in Substance Use Disorder (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Dátum vydania: 29.1.2024

Dátum ukončenia: 15.8.2024

Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je žiadať aplikácie navrhujúce mechanistický transdisciplinárny výskum na zvieracích modeloch, ktorý integruje prístupy naprieč sociálnou/kognitívnou neurovedou s perspektívami z oblastí s komplementárnymi prístupmi k štúdiu sociálneho správania, s cieľom vyvinúť testovateľný koncepčný alebo výpočtový model, ktorý poskytuje mechanistický pohľad na sociálne správanie a jeho vzťahy so vznikom, trajektóriou a dopadom porúch užívania látok (SUD) a komorbidít.

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-DA-25-034.html