Názov projektu: Microbial-based Cancer Imaging and Therapy – Bugs as Drugs (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 18.2.2022

Dátum ukončenia: 8.5.2025

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyžaduje grantové žiadosti, v ktorých sa navrhuje využiť baktérie, archebaktérie, bakteriofágy alebo iné neonkolytické vírusy a ich prírodné produkty na štúdium základných mechanizmov komplexných interakcií medzi mikroorganizmami, nádormi a imunitným systémom a preskúmať ich klinický potenciál pre zobrazovanie rakoviny, terapiu alebo diagnostiku. Projekty sa môžu zamerať na používanie mikroorganizmov ako protinádorových činidiel, ako aktivátorov protinádorovej imunity alebo ako nosičov na liečbu, diagnostiku alebo zobrazovanie, ktoré dopĺňajú alebo synergizujú s existujúcimi nástrojmi a prístupmi. Táto FOA bude podporovať základné mechanické a predklinické štúdie na bunkových kultúrach a zvieracích modeloch. Žiadatelia sa vyzývajú, aby sa zaoberali mikrobiálnymi aj nádorovými aspektmi interakcií mikrobiálnych nádorov, ktoré sú relevantné pre mikrobiálnu terapiu rakoviny (vrátane terapií rakoviny ústnej dutiny), zobrazovanie nádorov, detekciu nádorov alebo diagnostiku

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz