Názov projektu: Microglial Pathophysiology in Comorbid Substance Use Disorder (SUD) and HIV (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 20.7.2023

Dátum ukončenia: 15.8.2025

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je hľadať žiadosti, ktoré skúmajú proteínové interakčné siete v mikrogliách infikovaných HIV a ako tieto interakcie hostiteľ-vírus prispievajú k zmenám bunkovej signalizácie špecifickým pre typ bunky a oblasť mozgu v kontexte komorbidného HIV a poruchy užívania návykových látok (SUD).

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz