Názov projektu: Mood and Psychosis Symptoms during the Menopause Transition (R21 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 13.1.2023

Dátum ukončenia: 8.1.2025

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti, ktoré podporia mechanistický a translačný výskum nástupu a zhoršenia nálady a psychotických porúch počas menopauzy (alebo perimenopauzy). NIMH hľadá najmä výskum, ktorý povedie k lepšiemu pochopeniu základných neurobiologických a behaviorálnych mechanizmov narušenia nálady a psychózy počas prechodu menopauzy a ktorý identifikuje nové ciele pre budúce intervencie v oblasti duševného zdravia alebo snahy o prevenciu.

Tento FOA používa mechanizmus R21, zatiaľ čo sprievodný FOA (PAR-23-097) používa mechanizmus udeľovania R01. Vyšetrovatelia, ktorí navrhujú projekty s vysokým rizikom/vysokou odmenou, projekty, ktorým chýbajú predbežné údaje alebo štúdie, ktoré využívajú existujúce údaje, môžu chcieť požiadať pomocou mechanizmu R21, zatiaľ čo žiadatelia s predbežnými údajmi, ktorí hľadajú dlhodobé financovanie, môžu chcieť požiadať pomocou mechanizmu R01.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz