Názov projektu: NCI Small Grants Program for Cancer Research for Years 2023, 2024, and 2025 (NCI Omnibus) (R03 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 5.12.2022

Dátum ukončenia: 8.1.2026

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje malé výskumné projekty o rakovine, ktoré možno uskutočniť v krátkom čase s obmedzenými zdrojmi. Grantový mechanizmus R03 podporuje rôzne typy projektov vrátane pilotných štúdií a štúdií uskutočniteľnosti; sekundárna analýza existujúcich údajov; malé, samostatné výskumné projekty; vývoj metodológie výskumu; a vývoj nových výskumných technológií.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz