Názov projektu: NEI Cooperative Agreement for Early-Stage Clinical Trials with Greater than Minimal Risk (U01 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 12.4.2022

Dátum ukončenia: 8.5.2025

Účel projektu: NEI používa ocenenia za dohodu o spolupráci U01 na podporu klinických skúšok v počiatočnom štádiu iniciovaných skúšajúcim, ktoré sú väčšie ako minimálne riziko a zvyčajne ide o štúdie fázy I alebo II. Úroveň rizika štúdie U01 si vyžaduje primeraný dohľad nad výkonom a monitorovanie bezpečnosti. Na účely tohto FOA musí byť navrhovaná štúdia určená na vyhodnotenie intervencií zameraných na skríning, diagnostiku, prevenciu alebo liečbu porúch zraku. Žiadateľom sa dôrazne odporúča, aby sa pred podaním žiadosti ľudským subjektom poradili so zamestnancami programu NEI, aby určili vhodnú príležitosť financovania.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz