Názov projektu: Neuropathological Interactions Between COVID-19 and ADRD (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 12.4.2024

Dátum ukončenia: 5.10.2024

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) má za cieľ žiadať aplikácie, ktoré navrhujú štúdie na zvieracích, bunkových kultúrach a/alebo modeloch ľudského tkaniva s cieľom objasniť mechanizmy, ktorými COVID-19 interaguje a/alebo moduluje fenotypy relevantné pre ADRD. NOFO má v úmysle podporovať štúdie, ktoré sú svojou povahou mechanistické a musia zahŕňať výsledky ADRD, rizikové faktory, patológie alebo relevantné komorbidity.

Viac informácii o projekte: https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-24-203.html/