Názov projektu: Neuropathological Interactions Between COVID-19 and ADRD (R01 – Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 7.6.2023

Dátum ukončenia: 5.10.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) má žiadať o žiadosti, ktoré navrhujú štúdie na zvieracích, bunkových kultúrach a/alebo modeloch ľudského tkaniva s cieľom objasniť mechanizmy, ktorými COVID-19 interaguje a/alebo moduluje mechanizmy a výsledky súvisiace s ADRD. Navrhované štúdie musia byť svojou povahou mechanistické a buď samotný model alebo experimentálne výsledky musia zahŕňať rizikové faktory, príčiny, patológie alebo relevantné komorbidity ADRD.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz