Názov projektu: NIAID Clinical Trial Planning Grant (R34 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 2.6.2023

Dátum ukončenia: 14.5.2026

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) podporuje žiadostu, ktoré navrhujú dokončenie plánovania, návrhu a prípravy dokumentácie potrebnej na realizáciu klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim. Skúšky by mali byť založené na hypotézach, definovať míľniky, mali by sa vzťahovať na výskumnú misiu NIAID a inštitút by ich mal považovať za vysokú prioritu. Vyšetrovateľom sa odporúča, aby navštívili webovú stránku NIAID, kde nájdu ďalšie informácie o výskumnej misii a oblastiach výskumu s vysokou prioritou NIAID (https://www.niaid.nih.gov/research/role).

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz