Názov projektu: NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Dátum ukončenia: 8.1.2028

Účel projektu: NIDCD sa zaväzuje identifikovať účinné intervencie na diagnostiku, prevenciu alebo liečbu porúch komunikácie podporou dobre navrhnutých a dobre vykonaných klinických štúdií. Táto výzva podporuje vyšetrovateľom iniciované nízkorizikové klinické štúdie zamerané na poslanie a výskumné záujmy NIDCD. Klinické skúšky musia spĺňať VŠETKY nasledujúce kritériá: spĺňať rozpočtové limity tohto NOFO, nevyžadovať dohľad FDA, nie klinické skúšanie fázy III definované NIH, majú nízke riziká pre subjekty a majú v úmysle zhromaždiť vedecké údaje/dôkazy na informovanie o následných štúdiách. Toto NOFO tiež podporuje nízkorizikové štúdie, ktoré boli určené ako experimentálne štúdie základnej vedy zahŕňajúce ľudí (BESH). Tieto štúdie spadajú pod definíciu klinického skúšania podľa NIH a spĺňajú definíciu základného výskumu. Odporúča sa, aby v každej žiadosti NIDCD Klinické skúšanie porúch komunikácie R01 bola navrhnutá len jedna klinická skúška.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz