Názov projektu: Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for Point-of-Care Technologies Research Network Centers (U54 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 10.5.2022

Účel projektu: Národný inštitút pre biomedicínske zobrazovanie a bioinžinierstvo má v úmysle znovu vydať PAR-17-453, Point-of-Care Technologies Research Network (POCTRN), s ďalšími partnerskými inštitútmi a centrami NIH. Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania je vyžiadať žiadosti Centra technologického výskumu a vývoja (TRDC) pre POCTRN. Účelom POCTRN je riadiť vývoj a aplikáciu inovatívnych bodov starostlivosti, domácich, vylepšených klinických laboratórnych testov a testovacích technológií. POCTRN TRDC spojí vedecké a technologické schopnosti s klinickou potrebou riešiť nesplnené oblasti testovania, monitorovania a liečby.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz