Názov projektu: Opportunities for HIV Cure Strategies at the Time of ART Initiation (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 19.9.2023

Dátum ukončenia: 8.9.2026

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je identifikovať liečebné stratégie vhodné na podávanie na začiatku kombinovanej antiretrovírusovej terapie (cART) a/alebo pri reštarte cART po prerušení analytickej liečby (ATI), s konečným cieľom dosiahnuť trvalú remisiu bez liečby.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz