Názov projektu: Optimizing Health of Children and Adolescents with Perinatal HIV Exposure (U19 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 20.3.2024

Dátum ukončenia: 31.7.2024

Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) pozýva žiadosti o účasť na dohode o spolupráci v rámci výskumného programu na podporu iniciatívy Optimalizácia zdravia detí a dospievajúcich s perinatálnym vystavením HIV. Cieľom tohto NOFO je generovať informácie potrebné na vývoj a testovanie intervencií na včasné zistenie a zníženie dlhodobých účinkov in utero/perinatálnej expozície antiretrovírusovej terapii (ART) a/alebo HIV u jedincov, ktorí sú vystavení HIV, ale neinfikované (IHEU). Vyzývame výskumníkov s inovatívnym myslením a novými prístupmi k riešeniu problémov verejného zdravia, ktorým IHEU čelia, aby sa prihlásili.

Viacprogramový projektový grant je navrhnutý na zodpovedanie otázok, ktoré nie je ľahké vyriešiť v R01 alebo U01. Aplikácie by mali zodpovedať dôležité základné otázky týkajúce sa dlhodobých zdravotných výsledkov pre IHEU. Navrhované projekty by mali 1) mať rozsah, ktorý je dobre prispôsobený zdrojom a cieľom výskumu, 2) byť vedecky hodnotné a 3) dopĺňať sa, byť synergické a podporovať celkovú tému programu. 

Viac informácii o projekte: 

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-HD-25-004.html