SZU sa prezentovala v rámci „Dní praktickej obezitológie“

V rámci jubilejného 10. ročníka celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou „Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu“, ktorej spoluorganizátorom bola aj Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, si celkovo 68 tematických prednášok vypočulo vyše 300 účastníkov. Konferenciu organizovala koncom apríla Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SSVPL v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou praktickej obezitológie (SSPO), Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) a Slovenskou komorou…

Details

Výberové konanie 22/2024 na 1 pracovné miesto výskumného pracovníka

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave nasledovne:  1 výskumný pracovník na ústav…

Details

Výberové konanie 21/2024 na 5 funkčných miest odborný asistent a 2 funkčné miesta asistenta

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest odborného asistenta a  asistenta na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave nasledovne: 2 funkčné miesta odborný asistent  na Katedru ošetrovateľstva…

Details

Výberové konanie 20/2024 na 1 funkčné miesto docenta

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na Katedru dentálnej hygieny Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných…

Details

Naše zážitky

Každoročne v letnom semestri absolvujú študenti 2. ročníka všeobecného a zubného lekárstva a General Medicine v rámci predmetu Pohybová aktivita pre zdravie, aj kurz vo voľnej prírode. Pohyb v prírode je taktiež významnou zložkou aktívneho trávenia voľného času a ani netreba vymenúvať všetky jeho zdravotné benefity. Tentokrát sme mali turistiku v Malých Karpatoch a splav Malého Dunaja…

Details

LEKÁRSKA FAKULTA SZU MÁ NOVÉHO DOCENTA

Vedúci Katedry zubného lekárstva a prodekan Lekárskej fakulty SZU v Bratislave, doc. MUDr. Juraj Deglovič PhD., MPH si 25. apríla 2024 z rúk prvej prorektorky a prorektorky pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie SZU a dekanky Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave doc. MUDr. Štefánie Moricovej, PhD., MPH v prítomnosti prvej prodekanky zastupujúcej dekana a…

Details

Using Archived Data and Specimen Collections to Advance Maternal and Pediatric HIV/AIDS Research (R21 – Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Using Archived Data and Specimen Collections to Advance Maternal and Pediatric HIV/AIDS Research (R21 – Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.4.2024 Dátum ukončenia: 25.7.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je využiť archivované údaje o HIV/AIDS a zbierky biovzoriek na vytvorenie nových výskumných otázok a zistení týkajúcich sa epidemiológie,…

Details

Možnosť kratšej mesačnej zahraničnej stáže na Taiwane (Opportunity for a shorter – one month – internship abroad in Taiwan)

Yuanpei University of Medical Technology, Taiwan ponuka počas leta mesačnú stáž. Program  je prispôsobený študentom (MD., BSc., MSc., PhD.) podľa ich špecializácie v lekárskych a biomedicínskych vedách (multidisciplinárny program). Kurzy sú podporované Katedrou medicínskych laboratórnych vied a biotechnológií a akademickými programami súvisiacimi so zdravotníctvom na Yuanpei University of Medical Technology,  a zahŕňajú témy ako klinická…

Details

XIV. STUDENSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE

Naši študenti fyzioterapie sa zúčastnili 24.4.2024 medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie na Lekárskej univerzite v Ostrave. Našu fakultu reprezentovali štyria študenti s témami: Laura Lenková, Laura Matulová – Úroveň krehkosti pacientov s cirhózou pečene a spojitosť s rezilienciou pacientov. Školiteľ témy: PhDr. Líška, PhD. Marko Litvaj – Využitie elektromyostimulácie v prehabilitácii pacientov s cirhózou pečene. Školiteľ…

Details

Chystáš sa študovať na SZU? Získaj štipendium z programu „Študuj doma, Slovensko Ťa odmení“

Pre maturantov, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na vysokej škole, je od mája 2024 k dispozícii štipendijná schéma „Študuj doma, Slovensko Ťa odmení“.  Požiadať o štipendium môžu uchádzači o vysokoškolské štúdium v dennej forme (1. stupeň, spojený 1. a 2. stupeň), ktorí maturujú v školskom roku 2023/2024 na niektorej strednej škole so sídlom v Slovenskej republike. Štipendium je určené jednak pre najtalentovanejších…

Details