NEI Cooperative Agreement for Early-Stage Clinical Trials with Greater than Minimal Risk (U01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NEI Cooperative Agreement for Early-Stage Clinical Trials with Greater than Minimal Risk (U01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 12.4.2022 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: NEI používa ocenenia za dohodu o spolupráci U01 na podporu klinických skúšok v počiatočnom štádiu iniciovaných skúšajúcim, ktoré sú väčšie ako minimálne riziko a zvyčajne ide o štúdie fázy…

Details

Imaging, Biomarkers and Digital Pathomics for the Early Detection of Premetastatic Cancer and Precancerous Lesions Associated with Lethal Phenotypes (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Imaging, Biomarkers and Digital Pathomics for the Early Detection of Premetastatic Cancer and Precancerous Lesions Associated with Lethal Phenotypes (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 12.4.2022 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporí vývoj najmodernejších projektov, ktoré integrujú zobrazovanie, biomarkery, digitálnu patomiku, glykomiku, metabolomiku, iné omické informácie a/alebo…

Details

Research Opportunities in Established Cancer Epidemiology Cohort Studies (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Research Opportunities in Established Cancer Epidemiology Cohort Studies (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.4.2022 Dátum ukončenia: 1.3.2025 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) podporuje Národný onkologický inštitút (NCI) žiadosti o grant na podporu výskumu v zavedených kohortových štúdiách epidemiológie rakoviny, ktoré sú definované ako štúdie, ktoré dosiahli svoj…

Details

Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for NIDCR Small Research Grants for Oral Health Data Analysis and Statistical Methodology Development (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for NIDCR Small Research Grants for Oral Health Data Analysis and Statistical Methodology Development (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.4.2022 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia je informovať výskumnú komunitu o tom, že Národný inštitút pre zubný a kraniofaciálny výskum má v úmysle…

Details

Infrastructure Development Training Programs for Critical HIV Research at Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Infrastructure Development Training Programs for Critical HIV Research at Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 21.4.2022 Dátum ukončenia: 23.8.2024 Účel projektu: Celkovým cieľom Fogartyho programu HIV Research Training (HIVRT) je posilniť vedeckú kapacitu inštitúcií v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMIC) zvýšením funkčných zdrojov potrebných na vykonávanie…

Details

HEAL Initiative: Team Research for Initial Translational Efforts in Non-addictive Analgesic Therapeutics Development [Small Molecules and Biologics] (U19 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Team Research for Initial Translational Efforts in Non-addictive Analgesic Therapeutics Development [Small Molecules and Biologics] (U19 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 22.4.2022 Dátum ukončenia: 11.10.2023 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) je súčasťou súboru FOA na podporu vývoja bezpečných, účinných a nenávykových terapeutík na liečbu bolesti. Cieľom tohto…

Details

Pilot Projects Enhancing Utility and Usage of Common Fund Data Sets (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Pilot Projects Enhancing Utility and Usage of Common Fund Data Sets (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 25.11.2022 Dátum ukončenia: 3.2.2023 Účel projektu: Viaceré programy spoločného financovania vytvorili niekoľko cenných a široko dostupných súborov údajov. Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je oznámiť dostupnosť finančných prostriedkov na preukázanie a zlepšenie užitočnosti…

Details

NIAID Resource-Related Research Projects (R24 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NIAID Resource-Related Research Projects (R24 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 23.11.2022 Dátum ukončenia: 7.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA), vydané Národným inštitútom pre alergie a infekčné choroby (NIAID), pozýva na podávanie žiadostí o výskumné projekty súvisiace so zdrojmi (R24) iniciované vyšetrovateľom. Navrhovaný zdroj musí poskytnúť významný prínos pre v…

Details

NINDS Exploratory Clinical Trials (UG3/UH3 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NINDS Exploratory Clinical Trials (UG3/UH3 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 18.4.2022 Dátum ukončenia: 11.3.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na prieskumné klinické skúšky fázy 1 a fázy 2 iniciované výskumným pracovníkom pre Národný inštitút neurologických porúch a mŕtvice (NINDS). Tieto skúšky musia riešiť otázky…

Details

Chronic, Non-Communicable Diseases and Disorders Across the Lifespan: Fogarty International Research Training Award (NCD-LIFESPAN) (D43 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Chronic, Non-Communicable Diseases and Disorders Across the Lifespan: Fogarty International Research Training Award (NCD-LIFESPAN) (D43 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.3.2022 Dátum ukončenia: 16.7.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje prihlášky do programu D43 pre chronické, neprenosné choroby a poruchy počas celého života: Fogarty International Research Training Award (NCD-LIFESPAN) pre…

Details