11th Global Summit on Nursing Education & Health Care, Toronto, Kanada – s účasťou Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Dňa 1. a 2. júla 2024 sa v Toronte (Kanada) konal kongres „11th Global Summit on Nursing Education & Health Care”. Odborníci z celého sveta sa spojili a predniesli výsledky svojej vedecko-výskumnej práce a skúsenosti s uplatňovaním princípov praxe založenej na dôkazoch v ošetrovateľskom vzdelávaní a v ošetrovateľskej praxi. Slovenská republika mala tiež svojich zástupcov v programe, a to z Katedry ošetrovateľstva Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných…

Štátne skúšky v akademickom roku 2023/2024. Prví absolventi dentálnej hygieny.

Na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa v akademickom roku 2023/2024 konali štátne skúšky v 11 študijných programoch dennej a externej formy bakalárskych a magisterských študijných programov. Komisie pre štátne skúšky, ktorých zloženie posilnili okrem odborníkov z fakulty i zástupcov iných vysokých škôl a odborníci z praxe, preverila vedomosti 236 študentov. Brány fakulty opustilo 222 absolventov, ktorí…

„Zvyšovanie kvality vzdelávania sestier“ – workshop s mentorkami

Dňa 26. júna 2024 pozvanie prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD, MPH, univ. prof., dekanky fakulty, vedúcej Katedry ošetrovateľstva, prijali  mentorky – sestry z klinických pracovísk, ktoré sa podieľajú na odbornej príprave študentov dennej a externej formy študijného programu ošetrovateľstvo. Programom workshopu bolo informovanie mentoriek o nastavených procesoch vnútorného systému kvality fakulty v oblasti praktickej výučby. Sestrám z praxe dekanka podrobne…

Kvalita vzdelávania budúcich zdravotníckych pracovníkov – získavanie spätnej väzby od zamestnávateľov

Dňa 27. júna 2024 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave uskutočnil workshop so zamestnávateľmi absolventov jednotlivých študijných programov – sestier, pôrodných asistentiek, fyzioterapeutov, zdravotníckych záchranárov, rádiologických technikov. Námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť, manažérky kvality a riaditeľky pre vzdelávanie jednotlivých zdravotníckych zariadení prijali pozvanie prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD, MPH, univ. prof., dekanky fakulty. Programom…

VÝNIMOČNÍ ŠTUDENTI NA RAŇAJKÁCH S DEKANKOU

Dňa 25.6.2024 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií konali Raňajky s dekankou prof. PhDr. Zuzanou Slezákovou, PhD., MPH. Tohto stretnutia sa zúčastnili študenti Renáta Böhmová, Fujáková Daniela a Mráziková Petra, ktorým bola udelená Cena dekana za najlepšie študijné výsledky počas bakalárskeho štúdia a Michal Riša, ktorý dostal Cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu.…

Medzinárodný vedecký kongres Interdisciplinary care for people in health and disease in the face of modern challenges and threats

Dňa 12. júna 2024 sa v Poľskom Olsztyne konal Medzinárodný vedecký kongres v rámci bilaterálnej dohody (V4)  medzi Poľskom a Slovenskom s názvom „Interdisciplinary care for people in health and disease in the face of modern challenges and threats“. Organizátorom kongresu boli University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Collegium Medicum, School of Public Health, Olsztyn, Poland, Polish Nursing…

XIX. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave

Dňa 23.apríla 2024 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií uskutočnila XIX. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave, ktorá sa konala pod záštitou dekanky fakulty prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH. Konferencia začala úvodným slovom pani dekanky a pokračovala prezentáciami jednotlivých príspevkov v 6 odborných sekciách (ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyziologická a klinická výživa, fyzioterapia, rádiologická…

Edukačné podujatie Katedry ošetrovateľstva pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk

Dňa 6.5.2024 organizovala Katedra ošetrovateľstva FOaZOŠ Deň hygieny rúk pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk, ktorý si symbolicky pripomíname 5. mája. Hygiena rúk je základným krokom k zníženiu infekcií preto sa čistými rukami chránime pred infekčnými ochoreniami seba i okolie. Čisté ruky prispievajú k bezpečnejšiemu prostrediu okolo nás preto účinné umývanie a dezinfekcia rúk si…

Úspech študentov urgentnej zdravotnej starostlivosti FOaZOŠ na súťaži posádok rýchlej zdravotníckej služby

Študenti 3. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť sa zúčastnili na súťaži profesionálnych posádok rýchlej zdravotnej služby v priestoroch futbalového štadióna Tehelné pole v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo 13 posádok rôznych poskytovateľov ako aj študentov zdravotníckych vysokých škôl. Prvé miesto obsadili naši študenti Anton Rafaj a Matúš Janiga a tretie miesto získali rovnako naši študenti Ema Zaťková a Dominik Poizl.

Prvý Fakultný deň pohybu

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií dňa 25.04.2024 organizovala 1. Fakultný deň pohybu pri príležitosti Svetového dňa pohybu, ktorý si pripomenulo 148 bežcov z toho 103 žien a 45 mužov 3 kilometrovým behom okolo Štrkoveckého jazera v Ružinove. Do behu sa zapojili študenti ale aj pedagógovia, ktorí boli rozdelení do 2 kategórií: muži a ženy. V každej kategórií sa umiestnili študenti na…