Názov projektu: Partnerships for the Development of Tools to Advance Therapeutic Discovery for Select Antibiotic-Resistant Gram-Negative Bacteria (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 1.4.2024

Dátum ukončenia: 21.8.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podpora míľnikových projektov zameraných na vývoj a využívanie nových prediktívnych modelov, testov, nástrojov a/alebo platforiem založených na penetrácii a efluxe malých molekúl na uľahčenie terapeutického objavovania vybraných Gram. -negatívnych bakteriálneych patogénov Acinetobacter rezistentný na karbapeném  , Enterobacterales (CRE) rezistentný na karbapeném a  Pseudomonas aeruginosa rezistentný voči viacerým liekom .

Viac informácii o projekte: https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AI-24-021.html