Názov projektu: Personal Health Informatics for Delivering Actionable Insights to Individuals (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 9.8.2023

Dátum ukončenia: 6.11.2026

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je napredovať vo vývoji nových prístupov v oblasti informatiky a vedy o údajoch, ktoré môžu jednotlivcom pomôcť pochopiť a zlepšiť svoje zdravie prostredníctvom praktických poznatkov. NLM a zúčastnené inštitúty uvedené v tomto NOFO hľadajú žiadosti, ktoré podporujú vedu osobnej zdravotnej informatiky tým, že poskytujú zmysluplné a použiteľné poznatky jednotlivcom prostredníctvom inovatívneho zberu osobných údajov o zdraví, integrácie, analýzy a personalizovaného hodnotenia a interpretácie rizík. Podporujú sa žiadosti, ktoré sa snažia zlepšiť pochopenie toho, ako môžu informačné nástroje, systémy a platformy čo najlepšie prezentovať výsledky, interpretáciu a obmedzenia personalizovaných hodnotení v prospech jednotlivcov. Žiadosti by mali zahŕňať prístupy zapojené koncovými používateľmi a hodnotenie v reálnom svete s cieľom poskytnúť informácie o návrhu zovšeobecniteľných, opakovane použiteľných a škálovateľných nástrojov, systémov a platforiem osobnej zdravotnej informatiky v prospech jednotlivcov pri porozumení a zlepšovaní ich zdravia.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz