Názov projektu: Planning for Product Development Strategy (R34 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 15.8.2023

Dátum ukončenia: 5.12.2026

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť vývoj komplexnej a dobre definovanej stratégie vývoja produktov pre ďalšiu generáciu liečby HIV a komorbidít spojených s HIV, koinfekcií a komplikácií a preventívnych stratégií pre HIV ako uľahčenie prekladu výsledkov výskumu do liekových produktov, čo umožňuje predloženie žiadosti o výskum nového lieku (IND) FDA.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz