Názov výzvy: Podpora projektov, ktoré získali ocenenie “Seal of Excellence” v EIC

Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty realizované v Bratislavskom kraji, ktoré úspešne prešli hodnotením Európskej rady pre inovácie v rámci výziev EIC Accelerator a EIC Transition programu Horizont Európa a získali známku excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence). Výzva prispeje k podpore excelentných slovenských firiem, ktoré sa presadili v európskej konkurencii, ale z dôvodu nízkej alokácie v príslušnej výzve programu Horizont Európa neboli zo strany EIC podporené. V rámci tejto výzvy bude podporený len grantový komponent projektu, investičný komponent nie je oprávnený.

 

Výzva na podporu excelentných projektov, ktoré úspešne prešli hodnotením Európskej rady pre inovácie v rámci výziev EIC Accelerator a EIC Transition a získali ocenenie „Seal of Excellence“.

Plánované vyhlásenie výzvy: začiatok roka 2023

Viac informácií o projekte: klik na tento odkaz