Názov projektu: Population Approaches to Reducing Alcohol-related Cancer Risk (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 14.8.2023

Dátum ukončenia: 8.1.2027

Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) má za cieľ podporiť výskum interdisciplinárnych populačných prístupov k zvýšeniu povedomia o vzťahu medzi alkoholom a rizikom rakoviny, porozumeniu a zmenám spoločenských noriem súvisiacich s konzumáciou alkoholu, vývoju a/alebo hodnoteniu prístupov k politike v oblasti alkoholu a rozvoj, testovanie a implementácia intervencií na úrovni populácie na zníženie rizika rakoviny súvisiacej s alkoholom. Mimoriadne zaujímavé sú žiadosti, ktoré sa zaoberajú viacerými úrovňami spotreby, ako je mierne a ťažké pitie, ako aj tie, ktoré sa zameriavajú na poruchu užívania alkoholu (AUD) z hľadiska prevencie a kontroly rakoviny. Odporúčajú sa návrhy týkajúce sa nedostatočne preskúmaných oblastí, ako aj pozornosť venovaná nedostatočne zastúpeným menšinovým (URM) populáciám trpiacim rakovinou a rozdielmi súvisiacimi s alkoholom, ako sú indiáni, alijašskí domorodci a sexuálna a rodová menšina.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz