Názov projektu: Precision Approaches in Radiation Synthetic Combinations (PAIRS, R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 14.6.2022

Dátum otvorenia: 5.9.2022

Dátum ukončenia: 8.9.2025

Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) žiada Národný inštitút pre rakovinu (NCI) výskumné projekty R01, ktoré sa snažia preskúmať použiteľné syntetické zraniteľnosti, ktoré možno podmienečne spárovať s odpoveďami nádoru na radiačnú terapiu. Cieľom programu Precision Approaches in Radiation Synthetic Combinations (PAIRS) je vyvinúť stratégie kombinácie žiarenia a syntetických látok a uľahčiť ich prijatie do súboru nástrojov presnej medicíny smerom k budovaniu nových a účinných protirakovinových liečebných postupov.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz