Názov výzvy: Preklenovacie ERC granty

Cieľ výzvy: Cieľom výzvy je:

  • podporiť kvalitné žiadosti, ktoré nezískali financovanie v ERC, ale majú potenciál uspieť pri opätovnom podaní,
  • motivovať výskumníkov/výskumníčky pri podávaní žiadostí do ERC.

Do výzvy sa môžu zapojiť výskumníci/výskumníčky spolu s výskumnou organizáciou, ktorí/é získali so svojou žiadosťou o ERC grant hodnotenie „B“. V rámci výzvy môžu požiadať o preklenovací grant, ktorý im umožní pokračovať v ich výskume a zároveň v príprave opätovného podania projektu. Oprávnení žiadatelia získajú tento grant na základe vyhodnotenia ich žiadosti obsahujúcej popis aktivít na obdobie preklenovacieho grantu, predloženého pôvodného ERC projektu a jeho hodnotenia z EK. Podmienkou je opätovné podanie ERC grantu na slovenskej výskumnej inštitúcii a v prípade jeho získania aj realizácia na Slovensku. Takýto typ grantu by mohol jeden žiadateľ získať iba raz.

Maximálna výška grantov: 100 000 €

Plánované vyhlásenie výzvy: druhý kvartál roka 2023

Viac informácií o projekte: klik na tento odkaz