Názov projektu: Prevention and Intervention Approaches for Fetal Alcohol Spectrum Disorders (R61/R33 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 22.11.2023

Dátum ukončenia: 17.11.2026

Účel projektu: Výzva sa zameriava sa na preventívne a intervenčné stratégie pre poruchy fetálneho alkoholového spektra (FASD) počas celého života. Zámerom tohto NOFO je podporiť výskum, ktorý posúva (1) preventívne prístupy k zníženiu prenatálnemu vystaveniu alkoholu a výskytu FASD a (2) intervencií pri FASD. Tieto ciele sa dosiahnu pomocou mechanizmu Exploratory/Developmental Phased Award (R61/R33), klinické skúšanie je dobrovoľné. Fáza R61 bude podporovať pilotné štúdie alebo analýzu sekundárnych údajov pre vývoj a realizovateľnosť hypotéz a výskum testujúci hypotézy môže byť rozšírený vo fáze R33. Prechod na fázu R33 určia programoví pracovníci NIAAA po vyhodnotení dosiahnutia konkrétnych míľnikov stanovených pre fázu R61. Najvyššiu prioritu budú mať aplikácie s klinickými skúškami. Žiadatelia, ktorí majú záujem o plánovanie klinických skúšok alebo o doplnenie súčasných projektov, môžu tiež zvážiť NOF

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-24-068.html#_Section_III._Eligibility