21.septembra 2021 bol prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. uvedený do Dvorany slávy slovenskej medicíny.

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., patrí medzi významné osobnosti československej a  slovenskej pediatrie. O jeho bohatej činnosti svedčí celý rad odborných aktivít, ktoré sa odvíjali od jeho pôsobenia na detskom oddelení v KUNZ- e v Banskej Bystrici, pričom pôsobil aj ako hlavný odborník pre pediatriu v Stredoslovenskom kraji. Významné sú jeho aktivity v oblasti neonatológie a v  starostlivosti o kriticky chorých novorodencov, Výsledkom tejto činnosti boli objavy stimulácie tvorby surfaktantu, ktoré boli publikované doma i v zahraničí. V roku 1978 vytvoril protokol liečby otráv muchotrávkou zelenou, ktorý je v praxi aktívny pre dospelých dodnes v podobe diagnostického a liečebno-preventívneho servisu pre celé Slovensko s účinnosťou nad 95% . Spolu s prof. Švejcarom vypracovali Laktačný program pre obnovenie prirodzenej výživy dojčiat, z ktoré ho sa vyvinula iniciaitíva  „Baby Friendly Hospital Iniciative“ UNICEF -u. v roku 1982 stál za zrodom prvého detského onkologického centra  v Banskej Bystrici.

V roku 1985 sa začala činnosť  Skríningového centra novorodencov SR v Banskej Bystrici. V spolupráci s akademikom Houštkom a prof. Dunovským aplikovali princípy sociálnej pediatrie. Významné sú aj jeho aktivity v oblasti speleoterapie.

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., pôsobil a pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg.  Bol zakladateľom a prvým dekanom Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici. Bol ocenený celým radom vyznamenaní (26) – rezortných, štátnych i odborných.

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. je významnou  a uznávanou odbornou i ľudskou autoritou, ktorý sa svojimi aktivitami významne podpísal pod rozvoj starostlivosti o dieťa a vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Blahoželáme!