Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods.…

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. v Dvorane slávy SLS

21.septembra 2021 bol prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. uvedený do Dvorany slávy slovenskej medicíny. Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., patrí medzi významné osobnosti československej a  slovenskej pediatrie. O jeho bohatej činnosti svedčí celý rad odborných aktivít, ktoré sa odvíjali od jeho pôsobenia na detskom oddelení v KUNZ- e v Banskej Bystrici, pričom pôsobil aj ako…