Názov projektu: Prospective Observational Comparative Effectiveness Research in Clinical Neurosciences (UG3/UH3 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 21.3.2022

Dátum ukončenia: 8.5.2025

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na výskumom iniciovaný prospektívny výskum porovnávacej účinnosti (CER) na Národný inštitút neurologických porúch a mŕtvice (NINDS) (poznámka: budú sa brať do úvahy iba prospektívne pozorovacie štúdie) . Štúdia sa musí zaoberať otázkami v rámci poslania a výskumných záujmov NINDS a môže hodnotiť preventívne stratégie, diagnostické prístupy alebo intervencie vrátane liekov, biologických látok a zariadení alebo chirurgických, behaviorálnych a rehabilitačných terapií. NINDS sa zaujíma najmä o pragmatické návrhy štúdií, ktoré využívajú nákladovo efektívne prostriedky prospektívneho zberu pozorovacích údajov dôležitých pre súčasnú klinickú prax.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz