Názov projektu: Pulmonary Outcomes and Sequelae after Treatment-TB (POST-TB) (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 30.3.2023

Dátum ukončenia: 8.5.2026

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti o epidemiologické a pozorovacie výskumné projekty o dlhodobých kardiopulmonálnych následkoch po liečbe tuberkulózy (TBC). Vyšetrovatelia by mali navrhnúť dodatočné testovanie a zber údajov v existujúcich kohortách dospelých a/alebo pediatrických účastníkov TBC, aby lepšie charakterizovali a pochopili nepriaznivé výsledky a chorobnosť spojenú s ochorením TBC po liečbe u jedincov s infekciou HIV a bez nej.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz