Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety sa rozhodla v tomto roku udeliť pamätnú medailu sv. Alžbety prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc., rektorovi Slovenskej zdravotníckej univerzity. Medailu, ako prejav vďaky a úcty k Slovenskej zdravotníckej univerzite, odovzdal rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH. Toto ocenenie bolo udelené najmä za príkladný postoj kliník a pracovísk SZU, ale aj študentov a pracovníkov počas testovania, očkovania, ale aj liečenia pacientov s COVID-19. Taktiež za zriadenie prvých testovacích pracovísk a nasadenie zamestnancov SZU počas prvých vĺn pandémie, čo významným prínosom prispelo k jej zvládnutiu.