Rektor SZU si prevzal pamätnú medailu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety sa rozhodla v tomto roku udeliť pamätnú medailu sv. Alžbety prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc., rektorovi Slovenskej zdravotníckej univerzity. Medailu, ako prejav vďaky a úcty k Slovenskej zdravotníckej univerzite, odovzdal rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH. Toto…